Privacybeleid

Dit is de privacy- en cookieverklaring van STUDIO BIJLSTRA. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten en activiteiten van STUDIO BIJLSTRA.

STUDIO BIJLSTRA is een eenmanszaak. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens?

Ik ben als volgt te bereiken:
Post-/Vestigingsadres : Wigboldinck 60
Postcode : 7683WV
Plaats : Den Ham
KvK nr. : 65760603
Telefoonnummer : 0612741665
E-mailadres : cars@studiobijlstra.nl

Deze website is gerealiseerd door Demas Design

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe STUDIO BIJLSTRA jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geef ik aan dat ik voldoe aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

STUDIO BIJLSTRA respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website. Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie, die ik van jou ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen. Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij ons ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van STUDIO BIJLSTRA. Wees je er dus van bewust dat STUDIO BIJLSTRA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website van STUDIO BIJLSTRA. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst STUDIO BIJLSTRA jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE STUDIO BIJLSTRA VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die STUDIO BIJLSTRA van jou kan verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw telefoonnummer;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw review;
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Apparaattype;

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE STUDIO BIJLSTRA VERWERKT
STUDIO BIJLSTRA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt. STUDIO BIJLSTRA heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via cars@studiobijlstra.nl , dan verwijder ik deze informatie.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?
Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald. Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een van mijn producten en/of diensten koopt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan STUDIO BIJLSTRA verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking moeten bovendien gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel voor het verwerken van persoonsgegevens, moet STUDIO BIJLSTRA een grondslag hebben. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel  Grondslag 
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven (en je kunt je weer gemakkelijk uitschrijven)
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. STUDIO BIJLSTRA verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Affiliate marketing Gerechtvaardigd belang
9. Voor gepersonaliseerde e-mails en een verjaardasgkaart Gerechtvaardigd belang
10. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen Gerechtvaardigd belang
11. Voor het toepassen van marketing, direct marketing en retargeting Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
12. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen Gerechtvaardigd belang

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STUDIO BIJLSTRA tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
STUDIO BIJLSTRA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens  Termijn  Reden 
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek STUDIO BIJLSTRA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
STUDIO BIJLSTRA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de volgende derden deelt STUDIO BIJLSTRA gegevens:

Derde  Categorie  Doel delen  Welke gegevens 
Email- en websiteprovider (hostingpartij) Verwerker Voor de website en e-mails Versleutelde gegevens
Medewerkers (zzp) Verwerkers Om mij te ondersteunen in mijn dagelijks werkzaamheden (administratie, planning etc.) Diversen
WordPress en Wishlist Verwerkers Om mijn onlineomgeving in te kunnen richten Versleutelde gegevens
Online nieuwsbriefsysteem Verwerker Om mijn mailinglist bij te houden en mijn nieuwsbrieven in te maken en versturen Naam en emailadres

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

JOUW RECHTEN

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door STUDIO BIJLSTRA in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cars@studiobijlstra.nl STUDIO BIJLSTRA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 2. Intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
  Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STUDIO BIJLSTRA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 3. Indienen klacht
  STUDIO BIJLSTRA wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat STUDIO BIJLSTRA niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van STUDIO BIJLSTRA wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die STUDIO BIJLSTRA gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

FUNCTIONELE, ANALYTISCHE EN TRACKING COOKIES
STUDIO BIJLSTRA maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van STUDIO BIJLSTRA. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. De data worden ook niet aan derden doorverkocht. Ook worden de data niet gebruikt om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken.

GOOGLE ANALYTICS
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloedop. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA BUTTONS
Op de website van STUDIO BIJLSTRA zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
https://www.studiobijlstra.nl is de website van STUDIO BIJLSTRA.

Youtube
Verder worden YouTube-videos embed op mijn website https://www.studiobijlstra.nl, maar deze worden in de privacy-modus geplaatst.

BEVEILIGEN
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De website van STUDIO BIJLSTRA maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 • Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden; 
 • We werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij; 
 • We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kunnen komen. 
 • Je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen; 
 • We voorzien onze website van regelmatige en automatische veiligheidsscans; 
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software; 
 • De server van onze e-commerce clouddienst zal, als er veelvuldige verzoeken worden gedaan, dit loggen (i.v.m. hack/DoS pogingen voorkomen) en meldt verdachte veelvoud van downloads; 
 • Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot je gegevens om hun werk te kunnen doen; 
 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.